Akce | Výstavy

ZOBRAZIT PROGRAM

29. 3. – 31. 5. 2017

Rok renesanční šlechty

Přednáškový cyklus věnovaný období renesance. Spolu s nástupem Habsburků na svatováclavský trůn v roce 1526 vstoupil do českých zemí duch renesanční kultury, který s sebou přinesl téměř sto let trvající období nebývalé hospodářské prosperity, náboženské tolerance a zcela mimořádného kulturního rozmachu.

Rok renesanční šlechty

1. 3. - 30. 4. 2017

Rudolf Kremlička (1886-1932): Cesta k modernímu obrazu

Výstava výběrově představí dílo jednoho ze zakladatelů českého moderního umění. V několika desítkách prací zapůjčených z významných sbírkových institucí soustředí široký pohled na stěžejní oblasti autorova malířského projevu, charakterizovaného prolínáním figurálních motivů s krajinomalbou. Komentované prohlídky s kurátorkou výstavy: 11. 4. a 25. 4. v 17.00 hodin

Rudolf Kremlička (1886-1932): Cesta k modernímu obrazu

12. 4. - 18. 6. 2017

Čeští architekti a počátky turistiky na chorvatském Jadranu

Výstava více než dvaceti projektů, skic a fotografií představí hotely, vily, úpravy nábřeží, či pláží, které navrhli čeští, anebo s českými zeměmi úzce spjati architekti, pro oblast chorvatského Jadranu. Jsou zde zastoupena díla Jana Kotěry, Carla Seidla, Emila Králíčka, Josefa Schulza, Adolfa Loose, Josefa Hoffmanna, Augusta Johana Bělohlávka, Matěje Blechy a dalších. Vernisáž výstavy se uskuteční 12. 4. 2017 v 17.00 hod.

Čeští architekti a počátky turistiky na chorvatském Jadranu

17. 3. – 28. 5. 2017

Já, František Bartoš

Výstava prezentuje výtvarné práce žáků ZUŠ Zlín, které přibližují Františka Bartoše jako uznávaného moravského jazykovědce, národopisce a sběratele a poukazují na způsob jeho badatelské činnosti.

Já, František Bartoš

Důležité informace

Program v PDFPronájem prostor 14|15  

Aktuálně