Akce | Výstavy

ZOBRAZIT PROGRAM

29. 3. – 31. 5. 2017

Rok renesanční šlechty

Přednáškový cyklus věnovaný období renesance. Spolu s nástupem Habsburků na svatováclavský trůn v roce 1526 vstoupil do českých zemí duch renesanční kultury, který s sebou přinesl téměř sto let trvající období nebývalé hospodářské prosperity, náboženské tolerance a zcela mimořádného kulturního rozmachu.

Rok renesanční šlechty

12. 4. - 18. 6. 2017

Čeští architekti a počátky turistiky na chorvatském Jadranu

Výstava více než dvaceti projektů, skic a fotografií představí hotely, vily, úpravy nábřeží, či pláží, které navrhli čeští, anebo s českými zeměmi úzce spjati architekti, pro oblast chorvatského Jadranu. Jsou zde zastoupena díla Jana Kotěry, Carla Seidla, Emila Králíčka, Josefa Schulza, Adolfa Loose, Josefa Hoffmanna, Augusta Johana Bělohlávka, Matěje Blechy a dalších. Komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy: 16. 5. 2017 v 16.00 hod.

Čeští architekti a počátky turistiky na chorvatském Jadranu

12. 5. - 24. 9. 2017

Nový zlínský salon 2017

Zlínské salony navazují na tradici historických salonů, které se konaly každoročně ve Zlíně v letech 1936–1948. Jednalo se o nejrozsáhlejší přehlídky soudobého československého resp. českého (v letech 1939–1944) výtvarného umění. Obnovení těchto přehlídek formou Nového zlínského salonu se uskutečnilo v roce 1996 pod záštitou a za účasti prezidenta Václav Havla. Nový zlínský salon je od počátku koncipován jako trienále.

Nový zlínský salon 2017

5. 5. – 25. 6. 2017

Kinematograf

Výstava KINEMATOGRAF představuje historické promítací přístroje ze sbírek Romana Prokeše. Zahrnuje desítky exponátů z „pravěku“ kinematografie od optických hraček, jako jsou zoetropy a praxinoskopy, přes promítací přístroje 19. století - laterny magiky se vzácnými ručně kolorovanými obrázky, až k promítačkám z konce 20. století. Návštěvníci si mohou sami rozpohybovat první film od Eadwearda Muybridge.

Kinematograf

Důležité informace

Program v PDFPronájem prostor 14|15  

Aktuálně