Aktuálně

14|15 BAŤŮV INSTITUT hostí krajskou konferenci o ekologické výchově

30. 11. 2016

< zpět (Aktuálně)

Patnáctý ročník Krajské konference o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě ve Zlínském kraji bude ve čtvrtek 1. prosince hostit 14|15 BAŤŮV INSTITUT ve Zlíně. Tématem letošního ročníku je „Odkud se bere jídlo aneb jídlo s příběhem“.

Program, kterého se zúčastní více než stovka lidí, začne v 9.00 a potrvá do 16.00.

V programu se účastníci mohou těšit na řadu zajímavých příspěvků, referátů a příkladů z praxe.Přednášející pohovoří mimo jiné o zdravé výživě pro rodiče a děti nebo o tom, jak může vypadat zdravá školní zahrada. Mezi přednášejícími bude i specialistka na zdravotní prevenci a výživu PharmDr. Margit Slimáková, která představí příklady dobré praxe. Mluvit se bude také o potravinové soběstačnosti.

Připraveny budou i pracovní dílny. Jednu z nich budou realizovat i pracovníci Muzea jihovýchodníMoravy ve Zlíně - lektoři společně s kurátorkou botaniky, kteří s účastníky budou péct chlebové placky.„Jde o ukázku pečení tradičních podplameníků vyrobených z chlebového těsta. Účastníkům názorně předvedeme podobu dílny, kterou jsme se školními skupinami realizovali k výstavě Příběh chleba,“ popsal Petr Hrabina z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, který dílnu společně s botaničkou Petrou Hanákovou povede. V průběhu dne se uskuteční také prezentace nejrůznějších projektů a neziskovýchorganizací, škol, ekocenter a dalších institucí.

Své významné místo má v programu představení nominací a předání XIV. ročníku Ceny EVVO – ceny za přínos k rozvoji environmentálního vzdělávaní, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji za rok 2016.Ocenění bude uděleno v deseti kategoriích. Vyhlašovatelem tohoto ocenění je LÍSKA. „Celkem bylo letos nominováno 33 osobností, škol a školských zařízení, subjektů a projektů. Oceníme 15 z nich,“ upřesnila předsedkyně Lísky a organizátorka konference Iva Koutná.

Součástí konference bude také prezentace a nabídky škol, středisek ekologické výchovy, ekocenter a dalších subjektů. Připraveno je také pět dílen, v nichž si zájemci vyzkouší například různé hříčky k ekologické výchově, konkrétní výukové programy nebo se seznámí s klíčovými kompetencemia průřezovými tématy na školách.

Pořadatelem konference je Odbor životního prostředí a zemědělství a Odbor školství, mládeže a sportuKrajského úřadu Zlínského kraje, LÍSKA, z.s., 14|15 Baťův institut, p. o., ALCEDO – středisko volnéhočasu Vsetín a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.

 

Kontakt:
Mgr. Michaela Mitáčková
PR manažer a vedoucí oddělení marketingu
14|15 Baťův institut, příspěvková organizace
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín
M | +420 573 032 120
E | michaela.mitackova@14-15.cz
W | www.14-15.cz