Aktuálně

Archiv H+Z se stěhuje ze Lhotky do Otrokovic

26. 9. 2016

< zpět (Aktuálně)

Archiv H+Z, v němž je uchován především osobní fond inženýrů Hanzelky a Zikmunda i dalších známých cestovatelů, se po dvaceti letech stěhuje do nových prostor. Z městské budovy ve Lhotce u Zlína fond muzejníci stěhují do jedné z budov v areálu Střední průmyslové školy v Otrokovicích.

Slavnostní otevření a prohlídka prostor pro pozvané hosty, za účasti cestovatele Miroslava Zikmunda, výboru Klubu H+Z a hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka, se uskuteční v úterý 27. září v 15 hodin.

„Velké poděkování patří zlínské radnici, která v roce 1995 okamžitě uvolnila prostory pro archiv ve Lhotce. V současné době ale už byly tyto místnosti nedostačující, proto jsme vstoupili v jednání s představiteli Krajského úřadu Zlínského kraje. Díky jejich porozumění a součinnosti Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně s firmou FMIB, se nakonec podařilo v rekordním čase tří týdnů přemístit většinu archivních materiálů a připravit nové prostory, které poslouží odborné i laické veřejnosti,“ uvedl ředitel Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně Pavel Hrubec. 

V budově areálu Střední průmyslové školy v Otrokovicích, které rovněž patří velké poděkování za výbornou spolupráci, vznikne též badatelna, přednáškový sál a také menší expozice. V ní si návštěvníci v rámci podvečerních přednášek, které se do konce letošního roku uskuteční nejméně tři, prohlédnou průřez cestovatelskými fondy. „Kromě archiválií z fondu cestovatelů Hanzelky a Zikmunda zde vystavíme také exponáty z bohaté sbírky Eduarda Ingriše, Stanislava Škuliny nebo Jana Havlasy,“ upřesnila kurátorka sbírky Magdalena Preiningerová s tím, že lidé si prohlédnou trojrozměrné exponáty, fotografie nebo panely s informacemi.

Výstavku doplní také prezentace historické fototechniky. Novinkou bude badatelna, do níž budou moci zájemci přicházet po předchozí dohodě. V přednáškovém sále muzeum plánuje nejrůznější besedy a filmové projekce pro veřejnost.

Archiv H+Z, který čítá přes 300 běžných metrů písemností, vznikl díky dlouholetým osobním kontaktům Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky s etnografem Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně Karlem Pavlištíkem. Vybudování vlastního Archivu H+Z předcházelo vytvoření stálé expozice „S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly“ ve zlínském zámku, nyní je část Cestovatelství zakomponováno do stálé expozice Princip Baťa ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU ve Zlíně.

Ve fondu je mimo jiné i přes 5000 sbírkových trojrozměrných předmětů, 160 000 negativů a diapozitivů a ve speciálních klimatizovaných prostorách muzejního depozitáře se nachází 350 filmů na originálních filmových kotoučích a také několik stovek magnetofonových nahrávek.

Společenské a vzdělávací akce využívající charakteristické činnosti Archivu H+Z jsou organizovány v úzké spolupráci s Klubem H+Z Zlín, který působí ve Zlíně od roku 1998 a usiluje o to, aby zejména mladá generace nacházela v duchovním odkazu inženýrů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda inspiraci pro úsilí o kvalitní vzdělání a snahu poznávat svět.

 

Kontakt:
Mgr. Michaela Mitáčková
PR manažerka, 14|15 Baťův institut, p. o.
T | 736 505 513
M | michaela.mitackova@14-15.cz