Aktuálně

V knihovně ocení babičky čtenářky

29. 03. 2017

< zpět (Program)

Zlín – Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně se zapojila do projektu Čtenář roku a ocení babičky čtenářky.

V Březnu měsíci čtenářů knihovny v České republice hledaly babičky čtenářky, aby mohly ocenit jejich přínos podpoře dětského čtenářství. Jsou to často právě babičky, které přivádějí své vnoučata ke čtení, chodí s nimi do knihovny, pomáhají vybírat knihy, čtou s nimi pohádky a příběhy. Věnují jim vzácný čas společného čtení a povídání. Samy jsou obvykle také nadšenými čtenářkami a tuto zálibu předávají dětem a vnoučatům.

Více než měsíc měli čtenáři krajské knihovny ve Zlíně na to, aby nominovali svou babičku do soutěže, ať už přímo v knihovně nebo prostřednictvím online formuláře. Celkem bylo nominováno 28 babiček. Losování proběhlo před zraky veřejnosti na besedě ke knize Rád jsem vás poznal, která se konala 8. března v krajské knihovně.

Výherkyní se stala paní Ivana Peremská, nominovaná svými vnoučaty Terezkou, Kateřinou a Jakubem.

Knihovníci se rozhodli udělit ještě čestný titul Babička čtenářka paní Janě Filipové. „Co paměť knihovnic v oddělení pro děti sahá, chodí milá paní Filipová půjčovat knihy pro své vnoučky. Knihovnu navštěvuje pravidelně a často a vždycky nese domů plnou tašku krásných knih pro společné čtení – nejprve pro vnuka a nyní už pro pravnučku.,“ vysvětluje vedoucí oddělení pro děti Jana Hoferková.

Obě babičky čtenářky krajská knihovna ocení při zahájení Večera s Andersenem v pátek 31. března 2017 v 16 hod.. Výherkyně si odnesou kromě diplomu dárky od sponzorů – mezi cenami nebudou samozřejmě chybět knihy. Projekt Čtenář roku každoročně organizuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků.

Kontakt:

Ing. Ludmila Plačková
Projektová manažerka, komunikace s veřejností
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, p. o.
T | 573 032 505, 734 860 722
M | plackova@kfbz.cz