Aktuálně

Čtyři stovky lidí si užily Den pro přírodu na hradě v Malenovicích

10. 6. 2016

< zpět (Aktuálně)

Celodenní program plný nejrůznějších aktivit, her, soutěží či výukových programů si na hradě v Malenovicích užily čtyři stovky návštěvníků. Na děti na jednotlivých stanovištích čekala řada zajímavých úkolů, hádanek, znalostních kvízů nebo nejrůznější tvořivé dílničky a workshopy. Návštěvníci si prohlédli i interiéry hradu a hájenky, kde se mimo jiné koná i výstavy Na skle malované.

Akci připravila LÍSKA ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně. „Během dopoledne na program zavítaly děti z mateřských a základních škol ze Zlínského kraje. Pracovníci ekocenter a dalších organizací věnujících se především environmentální výchově pro ně připravily bohatý progra a interaktivní stanoviště, v nichž si děti prověřily nebo rozšířily nejen své znalosti a dovednosti, ale také se třeba učily starým řemeslům či tradicím,“ řekla Iva Koutná, předsedkyně LÍSKY.

Na stanovišti spolku Skřítek z Holešova si děti i dospělí například namleli mouku vlastní silou a z ní si pak upekli na ohni placku. Ve stánku Vzdělávacího a informačního centra Bílé Karpatyzase poznávali původ jídel, které máme na talíři, nebo si vyzkoušeli dojení krávy. Během celého mohli návštěvníci obdivovat i živá zvířata – především dravce ze Stanice ochrany fauny z Hluku.

Na nádvoří vyrostl malý řemeslný jarmark. V areálu hradu ochutnali dospělí také kávu z fairtradové kavárny. Zazněla také hudba, děti si vyzkoušely bubnování na africké bubny djembe a zahrály si na různé další hudební nástroje z přírodních materiálů.

Záštitu nad akcí převzal náměstek hejtmana Zlínského kraje Ivan Mařák, který se akce osobně zúčastnil. Program navštívil také krajský radní Petr Návrátil, paní Milena Kovaříková, poslanec Parlamentu České republiky Petr Kořenek a celá řada dalších významných hostů.

      

Kontakt:
Mgr. Michaela Mitáčková
PR manažerka, 14|15 Baťův institut, p. o.
T | 736 505 513
M | michaela.mitackova@14-15.cz