Aktuálně

Galerie otevřela výstavu kreseb a rukopisů Karla Hynka Máchy

3. 5. 2016

< zpět (Aktuálně)

Slunce jasná světů jiných. Tak se jmenuje výstava pojmenovaná podle verše z Máje od Karla Hynka Máchy, která začala v neděli 1. května v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně. Výstava přináší pohled zejména na kresebné dílo našeho největšího básníka a tvůrce českého jazyka. Kromě toho je zde k vidění i vzácné první vydání Máje.

Slavnostní vernisáž výstavy se konala v úterý 3. května v grafickém kabinetu v budově 14. Hostem byla herečka Marie Tomášová, která za doprovodu máchovské loutny Petra Čichoně přečetla několik veršů a básní od Karla Hynka Máchy. Hned v úvodu promluvil Václav Mílek, ředitel Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, Zdeněk Freisleben, ředitel Památníku národního písemnictví, Pavel Petr, kurátor výstavy, a Pavel Hruška, literární historik. Vernisáže se účastnila řada významných hostům, mezi nimiž nechyběl ani cestoval Miroslav Zikmund.

Výstava je k vidění až do 10. července. Nabízí netradiční pohled na Máchovu literární i výtvarnou tvorbu a nechává nahlédnout mimo jiné i do osobních zápisů. „V záznamech jeho kreseb můžeme tak být svědky básníkova pěšího putování milovanou krajinou. Soubor uváděný první dochovanou Máchovou kresbou (podle soupisu pořízeného Bohumírem Mrázem, a publikovaném v knize Hrady spatřené) – Karlštejnem (nyní v majetku Muzea v Netolicích) přináší kolorované kresby, které v Památníku národního písemnictví jsou dostupné na volných listech. Je podstatné zdůraznit, že v expozici je rovněž zastoupený – vzhledem k Máchovým kresbám – zcela zásadní Černý sešit,“ uvedl kurátor výstavy Pavel Petr z Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně.

Na výstavě si návštěvníci prohlédnou také imaginární portréty Karla Hynka Máchy v díle našich malířů – kupříkladu Jana Zrzavého, Josefa Šímy, Maxe Švabinského, Karla Zlína. Expozici před samotným vstupem do grafického kabinetu otevírají dva obrazy od současných českých malířů reflektující básníkovu krajinu, které byly vytvořeny přímo pro zlínskou výstavu – obrazy od Ivana Ouhela a Vladimíra Kokolii.

Hlavním a podstatným spolutvůrcem výstavy je Památník národního písemnictví v Praze, který je hlavním zapůjčitelem vystavených děl. Poděkování patří také Muzeu JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích.

K výstavě je připraven i bohatý doprovodný program. Během Galerijní a muzejní noci 20. května jsou naplánovány komentované prohlídky výstavy. Na červen je připraven Večer poesie – Máj, při němž vystoupí Jan Kačer, Dan Bárta, Jaroslav Freidl a Jaromír Zemina. Galerie do programu zařadila na 1. července také přednášku Jiřího Zemánka nazvanou Rituál přechodu K. H. Máchy a jeho cesta poezie z Prahy na Sněžku. 


Doprovodný program k výstavě SLUNCE JASNÁ SVĚTŮ JINÝCH:

Galerijní a muzejní noc – 20. května / 19.00 a 22.00 / 2. podlaží budovy 14 ve Zlíně – komentované prohlídky

Provází: Pavel Petr a Pavel Hruška.


Večer poesie – Máj – 1. června / 18.30 / 2. podlaží budovy 14 ve Zlíně

Účinkuje: Jan Kačer, Dan Bárta, Jaroslav Freidl, úvodní slovo Jaromír Zemina.


Rituál přechodu K. H. Máchy a jeho cesta poezie z Prahy na Sněžku – 1. července / 17.00 / přednáška

Přednáší: Jiří Zemánek.

 

FOTOGALERIE Z VERNISÁŽE

 

Kontakt:

Mgr. Michaela Mitáčková
PR manažerka
14|15 Baťův institut, p. o.
T | 736 505 513
M | michaela.mitackova@14-15.cz