Aktuálně

Galerie po čtyřiceti letech vystaví díla českého krajínáře Antonína Slavíčka

2. 2. 2016

< zpět (Aktuálně)

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně opět začlenila do své výstavní dramaturgie prezentaci jednoho z vrcholných představitelů českého umění přelomu 19. a 20. století. V termínu od 2. února do 8. května 2016 představí v hlavním výstavním prostoru v přízemí 14. budovy malířské dílo Antonína Slavíčka. Dílčím impulsem k uspořádání výstavy se také stala skutečnost, že Slavíčkova samostatná výstava se ve Zlíně konala naposledy před čtyřiceti lety a zlínská veřejnost se proto mohla s jeho obrazy setkávat pouze příležitostně v rámci stálé expozice.

Výstava nazvaná ANTONÍN SLAVÍČEK (1870-1910). MEZI ŽIVOTEM A UMĚNÍM, na které zlínská galerie spolupracuje s Oblastní galerií Vysočiny v Jihlavě, je koncipována jako průřez tvorbou tohoto krajináře. Vybraný soubor více než čtyř desítek obrazů přibližuje jednotlivé významné etapy a proměny jeho obsáhlého díla.

„Základ výstavní kolekce tvoří kromě děl ve správě pořadatelských institucí především obrazy ze sbírky Národní galerie v Praze a z fondu Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem. Svá stěžejní díla zapůjčila rovněž Moravská galerie v Brně, Galerie hlavního města Prahy, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Východočeská galerie v Pardubicích, Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře a Muzeum umění v Olomouci,“ řekla kurátorka výstavy Pavlína Pyšná z Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně.

Antonín Slavíček (16. 5. 1870 v Praze - 1. 2. 1910 v Praze) studoval na Akademii výtvarných umění v Praze v krajinářské škole Julia Mařáka. Náležel k velmi nadaným a uznávaným žákům. Ve své tvorbě vyšel z odkazu náladového realismu, ale již záhy začal formovat vlastní umělecký výraz.

„Úvodní část výstavy zahrnuje díla, v nichž malířsky zhodnotil časté pobyty na plenérech s oblíbenými zastaveními na Okoři, ve veltruském parku, v Bechyni či Chotěboři. Vedle obrazů naplněných tesknou melancholií podzimu, konvenující s náladou konce století, se objevují malby plné slunce. Vyjadřují šťastné životní období a světelnou barevnost malířovy palety. Záhy se ve Slavíčkově tvorbě opět prosazuje touha po změně a inovaci, která neustále vedla ke zkoumání dalších oblastí a nových postupů. Silnou inspiraci našel v krajině Českomoravské vysočiny a Železných hor, kde pobýval zejména mezi lety 1903 až 1906,“ doplnila kurátorka Pavlína Pyšná s tím, že v obrazových kompozicích zemitých tónů usiloval o pochopení podstaty působivého kraje, v němž je zakotvena opravdovost života.

Další významné těžiště Slavíčkova vrcholného díla, které výstava prezentuje, tvoří série pohledů na umělcovo rodné město. Malíř v nich zachytil uliční bloky a zákoutí mizejících částí Prahy stejně jako samotnou dynamiku pulzujícího života města. Poslední roky tvorby zastupují v expozici díla, která vznikla během Slavíčkových zahraničních cest a letního pobytu v Německé Rybné v Orlických horách, kde jej v srpnu 1909 ranila mrtvice. Toto náhlé a nečekané přerušení intenzivní tvůrčí práce nakonec vyústilo v rozhodnutí o dobrovolném odchodu ze života ve věku nedožitých 40 let.

Souběžně se připravuje repríza výstavy v Oblastní galerii Vysočina v Jihlavě. Tam budou moci lidé výstavu obdivovat v termínu od 26. 5. do 21. 8. 2016. Výstavu bude doprovázet také článek Jany Bojanovské, kurátorky Oblastní galerie Vysočina v Jihlavě, publikovaný v odborném časopise Prostor Zlín 1/2016.

 

ANTONÍN SLAVÍČEK (1870-1910). MEZI ŽIVOTEM A UMĚNÍM

Pořadatel: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

Místo konání: 14I15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, budova 14, Zlín

Termín konání: 3. 2. – 8. 5. 2016

Kurátorka výstavy: Mgr. Pavlína Pyšná

 

 

Kontakt:
Mgr. Michaela Mitáčková
PR manažerka
14|15 Baťův institut, p. o.
T | 736 505 513
M | michaela.mitackova@14-15.cz