Aktuálně

Galerie představí významná umělecká díla ze svého bohatého fondu

6. 12. 2016

< zpět (Aktuálně)

Výstava s názvem Sto plus jedno dílo ze sbírky Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně představuje širší výběr významných uměleckých děl z bohatého fondu Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. Výstavu mohou návštěvníci 14|15 BAŤOVA INSTITUTU vidět až do 19. února. Vernisáž se uskuteční v úterý 6. prosince v 17 hodin v 1. podlaží budovy 14.

Záměrem výstavy je opětovně poukázat na vysokou hodnotu, pestrost a rozsáhlost sbírky, která i přes realizaci stálé expozice PROSTOR ZLÍN | ŘÁDY VIDĚNÍ zůstává z větší části uložena mimo dosah veřejnosti v uzavřeném prostředí depozitáře. Výběr děl se soustředí na tvorbu řady vrcholných představitelů naší výtvarné scény uplynulých dvou století, které spoluutváří charakter sbírkového fondu zlínské galerie. Spíše než o vytvoření nemnoha dominantních názorových celků se jedná o koncentraci na nejhodnotnější díla, která reprezentují různé časové a tematické úseky sbírky.

Název výstavy přitom nesmí být podle kurátorky výstavy Pavlíny Pyšné z Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně vnímán direktivně. Zvolené slovní spojení skýtá volnost výkladu a poukazuje na problematiku definování konkrétního počtu děl, která lze v rámci sledované kolekce označit za nejvýznamnější.

Skladbu expozice předurčily dvě základní linie. Výstava nejen doplňuje a rozvíjí pohled na etapy výtvarného umění sledované ve stálé expozici, současně ale vnáší nové kapitoly, které se dotýkají jak kolekce umění19. století, tak souboru děl slovenského moderního malířství. Vzhledem k prostorovým limitům je přehlídka završena tvorbou osobností generace šedesátých let 20. století, a to včetně několika časových přesahů do následujících desetiletí.

Úvodní část výstavy patří kolekci 19. století, která je zastoupena zejména krajinnými a portrétními díly, např. F. X. Procházky, J. Navrátila, J. Mánesa či V. Brožíka. České umění přelomu století je doloženo pracemi J. V. Myslbeka nebo J. Mařatky, ale také jej dokumentují malířské kompozice žáků krajinářské školy J. Mařáka.

V rámci generace, která se zasloužila o avantgardní rozvoj výtvarného dění počátkem 20. století, se v expozici uplatňují její rozhodující osobnosti jako je E. Filla, A. Procházka nebo J. Čapek. Přehlídka dále reflektuje časový úsek od neoklasicismu a prací členů Tvrdošíjných přes tvůrce z okruhu surrealismu, ale též reprezentanty dalších tendencí v českém meziválečném umění až po díla, v nichž je obsaženo drama doby přelomu třicátých a čtyřicátých let, včetně prací členů Skupiny 42. V kontextu tvorby první poloviny 20. století rovněž vynikají představitelé slovenské moderny, např. Ľ. Fulla, J. Bauernfreund a C. Majerník.

 Další významné těžiště prezentované sbírky spočívá v dílech klíčových postav české výtvarné scény šedesátých let 20. století. Kvalitně je zde zastoupena řada uměleckých přístupů, které se tehdy paralelně rozvíjely, zejména různé podoby abstrakce, informelní tendence i konstruktivní směřování, stejně jako vlna

tzv. nové figurace. Specifický charakter výstavy dotváří práce význačných tvůrců úzce provázaných se zlínským regionem, kteří jsou uvedeni v rámci příslušných souvislostí a uměleckých tendencí dané doby.

Více informací naleznete na webových stránkách galerie www.galeriezlin.cz nebo na webu 14|15 BAŤOVA INSTITUTU www.14-15.cz.

FOTOGRAFIE K VÝSTAVĚ ZDE

Foto: Dalibor Novotný / archiv KGVUZ

 

Kontakt:

Ing. Alena Babicová

PR manažerka

14|15 Baťův institut, p. o

M | alena.babicova@14-15.cz

T| +420 573 032 120