Aktuálně

Zlínské muzeum vystaví unikátní a originální exponáty starobylé Hedvábné cesty

31. 01. 2017

< zpět (Program)

Návštěvníci Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně se mohou těšit na unikátní výstavu o legendární obchodní spojnici mezi civilizacemi Starého světa. Výstava s názvem Hedvábná cesta nabídne lidem pohled na řadu jedinečných předmětů, které doposud nebyly nikde jinde vystavovány.

Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční ve čtvrtek 9. února v 17 hodin a k vidění bude ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU do 23. dubna. V průběhu trvání výstavy bude část expozice obměněna, tudíž návštěvníci mají možnost vidět na jejím začátku i konci různé unikátní kousky zachycující dějiny Hedvábné cesty.

„Výstava připravená pro Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně ukáže historickou a kulturní rozmanitost tématu, které lze v mnoha aspektech ztotožnit s dějinami lidstva. Expozici budou tvořit předměty zapůjčené výhradně z nejkomplexnější a doposud neznámé soukromé sbírky zaměřené na problematiku Hedvábné cesty a dálkových kontaktů mezi civilizacemi Starého světa,“ uvedl autor výstavy PhDr. David Majer z Ostravského muzea.

Starobylá Hedvábná cesta, legendární eurasijská „dálnice“ spojovala od starověku Evropu s Dálným východem. Její hlavní větve měří mnoho tisíc kilometrů, avšak nepřehledný labyrint stovek dalších cest a stezek, který spojoval její nejdůležitější komunikační tepny, je bez nadsázky nekonečný. Samotný pojem „Hedvábná cesta“ je však do značné míry zavádějící. Užíváme jej pro zjednodušení jako již zažitý historický terminus technicus. Je evidentní, že Hedvábná cesta se netýkala pouze hedvábí. Rovněž počátky dálkových kontaktů a obchodních cest jsou mnohem starší než samotný vynález této luxusní tkaniny. Proto, hovoříme-li o Hedvábné cestě, máme na mysli rozvětvenou síť komunikací – cest i kontaktů mezi lidmi, která je do značné míry synonymem pro dějiny světa.

„Návštěvníci se mohou těšit na spoustu historicky cenných předmětů, jako jsou například pečetidla z drahokamů, unikátní starověké nádoby, královské šperky, zbraně, detailní modely či deset autentických mincovních pokladů. K vidění budou i originály, které pocházejí ze starověké a středověké Číny a jsou poprvé k vidění v rámci Evropy právě v našem muzeu,“ doplnila Hana Čubanová, kurátorka výstavy z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

Záštitu nad výstavou převzal hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Dozvědět se více o Hedvábné cestě mohou lidé také prostřednictvím dvoudílného cyklu přednášek s názvem Hedvábná cesta – ze Zlína až ke Žlutému moři. Hedvábná cesta sloužila jako spojnice Západu a Východu především k obchodním účelům. Ovšem obchod nebyl zdaleka jedinou příčinou či důsledkem její existence. Přednášející PhDr. David Majer z Ostravského muzea se pokusí ukázat, že Hedvábná cesta a její okolí byla provázena ještě jinými cestami – cestami válečnými. Pohyb etnik ve stepích v dějinné ose často změnil politickou i etnickou mapu slavných říší i polozapomenutých států a zasáhl i oba široce rozvětvené konce Hedvábné cesty. Vojenství a obchod jsou složitým dějinným komplexem, který sám o sobě pokládá řadu otázek. Přednášky se uskuteční ve středu 15. a  22. února v 17 hodin v edukační místnosti muzea v 5. podlaží budovy 14.

Pracovníci muzea připravili k výstavě i speciální program pro děti a rodiče pojmenovaný Za hedvábím a vůní koření. Ve středu 15. února si děti v rámci tohoto celodenního programu projdou v několika tvořivých zastaveních dávnou obchodní cestu vedoucí z dálného východu až do Evropy.

Více informací najdete na stránkách www.14-15.cz nebo na stránkách www.muzeum-zlin.cz.

Kontakt:

Kontakt:

Ing. Alena Babicová
PR manažerka
14|15 Baťův institut, p. o.
T | 573 032 120, 736 505 513
M | alena.babicova@14-15.cz