Aktuálně

Krajská galerie představí díla sochaře Radima Hankeho

22. 3. 2016

< zpět (Aktuálně)

Vernisáží začne v úterý 22. března v krajské galerii výstava děl zlínského výtvarníka Radima Hankeho, který náleží k předním uměleckým osobnostem současného Zlína. Jeho tvorba je na výstavě zastoupena obsáhlým souborem sochařských a kresebných děl, které vůbec poprvé komplexně představí autorovy významné návrhy a realizace určené pro veřejný prostor.

Výstava nazvaná "RADIM HANKE. V PROSTORU" sleduje nejen jeho realizované práce, uvedena jsou zejména díla, která navzdory své důležitosti a kvalitě musela zůstat v modelu a dosud byla skryta v soukromí umělcova ateliéru. "Expozici dotváří soubor vybraných kreseb, jejichž prostřednictvím se autor důkladně zabývá každou ze svých sochařských vizí a přehodnocuje sledované řešení," přiblížila výstavu její kurátorka Pavlína Pyšná z Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně.

Sochař Radim Hanke se narodil v roce 1963 v Třinci a po absolvování Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti studoval mezi lety 1982 až 1988 v sochařském ateliéru Josefa Malejovského na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Od konce 80. let 20. století se trvale usadil a působí ve Zlíně.

"Stěžejním výchozím tématem jeho tvorby je člověk. Lidskou figuru postupně podrobuje stále radikálnější transformaci, v souladu se sílícím důrazem na její duchovní dimenze. Záhy dospívá až k hranici abstrakce a pracuje s elementárními sochařskými formami. Aniž by sledovaný směr opustil, zároveň se na přelomu století, v souvislostech s pracemi na bustách pro muzeum voskových figurín, zaměřuje také na klasický figurální typ. Obě tyto tvůrčí polohy odvíjí souběžně, ve vzájemné blízkosti a vnitřní kontinuitě," popsala Pavlína Pyšná s tím, že příznačné pro něj zůstává vyvážené kompaktní dílo, jeho výrazová přesvědčivost a obsažnost.

V rozmezí posledních deseti let se soustavně věnuje návrhům na pomníkové monumenty význačných osobností. Harmonicky v nich propojuje složku reálnou se složkou ideovou s ohledem na význam a kvality sledovaného jedince. V těchto intencích se zabýval mj. modelem pomníku S. Freuda pro Prahu (2006), památníku Cyrila a Metoděje (2011-2012) nebo sochy Jošta Lucemburského pro Brno (2010 a 2012). Realizoval již řadu výtvarných symbolů a pomníkových soch ve veřejném prostoru našich měst a obcí. Mezi nejvýraznější realizace v centru Zlína náleží pomník Tomáše Bati a Jana Antonína Bati (2007-2010) a socha Emila Zátopka (2014). Hanke působí také jako výtvarný pedagog na Zlínské soukromé vyšší odborné škole umění a na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Jeho tvorba je zastoupena v soukromých i veřejných uměleckých sbírkách.

Výstavu doprovází odborný časopis Prostor Zlín 1/2016, který prostřednictvím rozhovoru přibližuje Hankeho životní a tvůrčí cestu.

RADIM HANKE. V PROSTORU

Pořadatel: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

Místo konání: 14|15 BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, budova 14, Zlín

Termín konání: 23. 3. – 8. 5. 2016

Termín vernisáže: úterý 22. 3. 2016 v 17 hod. v přízemí budovy 14 ve Zlíně

Kurátorka výstavy: Mgr. Pavlína Pyšná

 

Foto:

Socha Emila Zátopka od Radima Hankeho, archív KGVU ve Zlíně

Sochař Radim Hanke s kurátorkou výstavy Pavlínou Pyšnou při instalaci výstavy, archív KGVU ve Zlíně