Aktuálně

Krajská galerie představí nejlepší studentské plakáty

28. 11. 2016

< zpět (Aktuálně)

Výstava s názvem Studentský plakát nabídne výběr z tvorby studentů ateliéru Grafický design Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně u příležitosti dvacetiletého výročí od založení, které v letošním roce ateliér oslavil. Výstavu mohou návštěvníci Krajské galerie výtvarných umění ve Zlíně vidět až do 22. ledna. Slavnostní vernisáž se uskuteční 29. listopadu v 17.00 hodin.

Plakátová tvorba je sice jen jednou ze součástí komplexní výuky grafických designérů, přesto se studentům daří kvalitně a mnohdy velmi úspěšně navrhovat plakáty, které jsou i v současnosti stále důležitým nosičem sdělení a součástí naší vizuální kultury.

„Většina vystavených prací vznikla v souvislosti s výzvami do národních i mezinárodních soutěží. Plakáty představují širokou škálu témat, stylů a školních cvičení, kterými se studenti měli možnost věnovat. Pro snadnější a ucelenější vnímání rozličných námětů i technik bylo zvoleno základní členění expozice do pěti oddílů. Vedle plakátů ryze typografických, sociálně apelačních, divadelních a filmových je zde zastoupena také reklamní a volná tvorba,“ řekl Mgr. Vít Jakubíček, kurátor Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně.

Prezentace také ukazuje technologické možnosti současné tvorby, které jsou v podstatě neomezené. Tradičnější, čistě rukodělné plakáty, se prolínají s počítačově zpracovanými. Další část tvoří dynamické, animované verze plakátů, které jsou navrhovány do elektronického prostředí a mají jak animovanou, tak i statickou (tisknutelnou) podobu. Tento technický potenciál umožňuje přidat k plakátu i krátký příběh jeho zrodu, což ještě donedávna možné nebylo.

„Součástí výstavy je i celá řada plakátů, které vznikaly během workshopů s polskými pedagogy ve Zlíně, s nimiž ateliér dlouhodobě spolupracuje. Stejně je tomu tak i v případě doprovodné a pro grafické designéry důležité výuky v předmětu Písmo a typografie, kde vznikají typografické, kreslené i kaligrafické plakáty.  Tyto výukové akce obohacují prezenční (denní) formu studia, protože získávání zkušeností s mezinárodní spoluprací, stejně jako spojení s praxí, je významným faktorem studia na vysoké škole,“ uvedl dr akad. soch. Rostislav Illík, kurátor výstavy a vedoucí ateliéru Grafický design Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně.

Lidé mohou navštívit také komentované prohlídky, které jsou naplánovány na 13. prosince a 10. ledna vždy v 17 hodin.

Ateliér Grafický design Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je nejstarší součástí fakulty. Byl založen již v roce 1996 na tehdejším Institutu reklamní tvorby a marketingových komunikací. V současnosti má okolo padesáti posluchačů z České republiky a Slovenska. Na ateliéru střídavě studuje dalších osm studentů, kteří přijíždějí v rámci programu ERASMUS (Jižní Korea, Columbie, Taiwan, Indonésie, Rusko a studenti z EU).

Více informací naleznete na webových stránkách galerie

Fotogalerie z vernisáže

Kontakt:
Ing. Alena Babicová
PR manažerka
14|15 Baťův institut, p. o
M | alena.babicova@14-15.cz
T| +420 573 032 120