Aktuálně

Lidé na hřbitově na Mladcové uctili památku Františka Bartoše

9. 6. 2016

< zpět (Aktuálně)

Památku Františka Bartoše uctili lidé ve čtvrtek 9. června u jeho hrobu na hřbitově ve zlínské části Mladcová. Vzpomínkovým setkáním byl slavnostně zahájen projekt pod názvem Pocta Františku Bartošovi 2016 – 2017, který připravuje Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně společně s Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně.

Během něho se uskuteční řada akcí ke dvěma významným výročím pedagoga, jazykovědce, etnografa a folkloristy. V roce 2016 si připomínáme 110. výročí úmrtí a v následujícím roce pak 180. výročí narození této význačné osobnosti našeho regionu.

Na pietním setkání k hostům a obyvatelům Mladcové pohovořili: ředitel Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně Pavel Hrubec, etnografka Karel Pavlištík, radní Zlínského kraje Ladislav Kryštof, primátor města Zlína Miroslav Adámek a ředitelka Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně Zdeňka Friedlová. Mezi hosty byl také cestovatel Miroslav Zikmund a spisovatelé Antonín Bajaja a Josef Holcman. Poklonit se přišli také zástupci folklorních souborů Bartošák, Vonica, Kašava a také pěvecký sbor Mužáci.

Až do března 2017 představí hlavní organizátoři tohoto projektu osobnost Františka Bartoše v širokém spektru plánovaných akcí od populárně-naučných aktivit po odborné besedy a přednášky určené široké veřejnosti. „Připraveny jsou přednášky, vycházky na Mladcovou, reprint Kytice nebo Dětský den s Františkem Bartoše,“ pozvala Zdeňka Friedlová, ředitelka Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.

Bohatý program je připraven právě na Dětský den s Františkem Bartošem, který se uskuteční v sobotu 11. června ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU. Akce začne v 9.00 hodin. Během dne budou připraveny na platformě soutěže, hry, tvořivé dílničky pro děti. Nebude chybět vystoupení dětských folklorních souborů a cimbálové muziky ze Zlína a blízkého okolí. Během dopoledne bude slavnostně představeno také nové vydání Kytice, kterou z lidového básnictva dětem uvil František Bartoš. Muzeum dále otevře krátkodobou výstavu Jak bydlel František Bartoš, v níž si lidé prohlédnou dobový nábytek z původní Bartošovy pracovny na Mladcové. V knihovně je naplánována vernisáž výstavky František Bartoš a Morava. Celá akce potrvá do 13.00 hodin. Vstup je zdarma.

Více informací o projektu a všech událostech na www.frantisekbartos.cz.

  

O Františku Bartošovi

František Bartoš je jednou z nejvýraznějších osobností moravského kulturního života druhé poloviny 19. století. Svým rozsáhlým a mnohostranným dílem významně ovlivnil rozvoj národního života na Moravě a výrazně zasáhl do vývoje hned několika vědních disciplín - pedagogiky, etnografie, folkloristiky a jazykovědy. Jeho jméno je neodmyslitelně spjato s ideami národního obrození a touhou po poznání moravského lidu, jeho kultury a způsobu života.  Úsilí o upevnění a rozvoj národního uvědomění, kultury a vzdělání provázelo veškeré Bartošovo konání.

Bartoš – pedagog vychoval řadu osobností, které později hrály významnou roli v tehdejším kulturním a společenském životě našeho národa;

Bartoš – etnograf zachránil archaický ráz moravského venkova a svými pracemi se stal zakladatelem moravské etnografie a folkloristiky;

Bartoš – dialektolog položil základy k vědeckému zkoumání moravských nářečí.

Bartošův význam a vliv žije nadále především ve službě, kterou prokázal české řeči, ať již svými slovníky nebo sbírkami národních písní a kritickými studiemi.

 

 

Kontakt:
Mgr. Michaela Mitáčková
PR manažerka
14|15 Baťův institut, p. o.
M | mitackova@14-15.cz
T | 736 505 513