Aktuálně

Cenná umělecká díla poputují zpět do depozitáře

15. 02. 2017

< zpět (Program)

Už jen několik dní mají návštěvníci zlínské galerie možnost vidět výběr nejhodnotnějších děl z jinak veřejnosti nepřístupného galerijního depozitáře. Výstava s názvem Sto plus jedno dílo ze sbírky Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně bude k vidění ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU už jen do neděle 19. února.

Výstava představuje díla řady významných osobností české výtvarné scény uplynulých dvou století, které spoluutváří charakter sbírkového fondu zlínské galerie. I přes realizaci stálé expozice PROSTOR ZLÍN | ŘÁDY VIDĚNÍ zůstává sbírka z větší části uložena mimo dosah veřejnosti v uzavřeném prostředí depozitáře.

„Výstava se koncentruje na nejhodnotnější díla, která reprezentují různé časové a tematické úseky sbírky. Její název skýtá volnost výkladu a poukazuje na problematiku definování konkrétního počtu děl, která lze v rámci sledované kolekce označit za nejvýznamnější,“ uvedla Mgr. Pavlína Pyšná z Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně.

Výstava doplňuje a rozvíjí pohled na etapy výtvarného umění sledované ve stálé expozici. Současně ale vnáší nové kapitoly, které se dotýkají jak kolekce umění 19. století, tak souboru děl slovenského moderního malířství. Vzhledem k prostorovým limitům je přehlídka završena tvorbou osobností generace šedesátých let 20. století, a to včetně několika časových přesahů do následujících desetiletí. Na výstavě návštěvníci mohou vidět například krajinné a portrétní díla. F. X. Procházky, J. Navrátila, J. Mánesa či V. Brožíka, ale také práce J. V. Myslbeka nebo J. Mařatky.

„V rámci generace, která se zasloužila o avantgardní rozvoj výtvarného dění počátkem 20. století, se v expozici uplatňují její rozhodující osobnosti jako je E. Filla, A. Procházka nebo J. Čapek,“ doplnila kurátorka výstavy.

Více informací naleznete na www.14-15.cz.

Kontakt:

Ing. Alena Babicová
PR manažerka
14|15 Baťův institut, p. o.
T | 573 032 120, 736 505 513
M | alena.babicova@14-15.cz