Aktuálně

Výstava studentských plakátů míří do finále

17. 1. 2017

< zpět (Aktuálně)

Už jen několik dní mají návštěvníci Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně možnost vidět výstavu s názvem Studentský plakát. Expozice v přízemí 14. budovy představuje výběr prací studentů ateliéru Grafický design Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Přehlídka nabídne průřez tím nejlepším, co vzniklo na půdě ateliéru během dvaceti let v oblasti plakátové tvorby. Výstava je návštěvníkům 14|15 BAŤOVA INSTITUTU přístupná do 22. ledna.

Plakátová tvorba je sice jen jednou ze součástí komplexní výuky grafických designérů, přesto se studentům daří kvalitně a mnohdy velmi úspěšně navrhovat plakáty, které jsou i v současnosti stále důležitým nosičem sdělení a součástí naší vizuální kultury. Většina vystavených prací vznikla v souvislosti s výzvami do národních i mezinárodních soutěží. „Celá řada autorů plakátů, které jsou zde prezentovány, je dnes již etablována na poli grafického designu,“ uvedl Mgr. Vít Jakubíček, kurátor Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně.

Plakáty představují širokou škálu témat, stylů a školních cvičení, kterými se studenti měli možnost věnovat. Pro snadnější a ucelenější vnímání rozličných námětů i technik bylo zvoleno základní členění expozice do pěti oddílů. Vedle plakátů ryze typografických, sociálně apelačních, divadelních a filmových je zde zastoupena také reklamní a volná tvorba. „Výstava by měla být tak trochu i návodem pro lidi, kteří se s plakáty denně setkávají, aby zjistili, jaké jsou jejich problémy, zákonitosti, apod.“ doplnil kurátor Mgr. Vít Jakubíček.

Prezentace také ukazuje technologické možnosti současné tvorby, které jsou v podstatě neomezené. Tradičnější, čistě rukodělné plakáty, se prolínají s počítačově zpracovanými. Další část tvoří dynamické, animované verze plakátů, které jsou navrhovány do elektronického prostředí a mají jak animovanou, tak i statickou (tisknutelnou) podobu. „Tento technický potenciál umožňuje přidat k plakátu i krátký příběh jeho zrodu, což ještě donedávna možné nebylo.“ řekl dr akad. soch. Rostislav Illík, kurátor výstavy a vedoucí ateliéru Grafický design Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně.

„Návštěvníci mají navíc jedinečnou příležitost přímého srovnání tohoto "umění ulice", jehož hlavní úlohou je dokázat nás v informacemi přeplněném veřejném prostoru stále zaujmout, s aktuální výstavou Sto plus jedno dílo prezentující volné umění z našich sbírek a vyjadřující se daleko subtilnějšími formami.“ doplnil Mgr. Vít Jakubíček, kurátor Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně.

Více informací naleznete na webových stránkách galerie www.galeriezlin.cz nebo na webu 14|15 BAŤOVA INSTITUTU www.14-15.cz.

Kontakt:

Ing. Alena Babicová
PR manažerka
14|15 Baťův institut, p. o.
M | alena.babicova@14-15.cz
T | 573 032 120
M | 736 505 513