Aktuálně

Zlínské muzeum představí práce mladých designérů obuvi z univerzity

25. 5. 2016

< zpět (Aktuálně)

Výstava věnovaná 15. výročí založení ateliéru Design obuvi při Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně začne ve čtvrtek 26. května v 17 hodin v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Na výstavě nazvané Noha v ráji budou prezentovány nejlepší studentské práce mladých designérů, a to nejen obuv, ale i módní doplňky. Prostřednictvím filmové i obrazové dokumentace se návštěvníci seznámí i s vývojem ateliéru.

Výstava se však nezabývá jen módním designem. V popředí zájmu pedagogů i studentů ateliéru je lidské chodidlo, náležitosti kolem obouvání a rehabilitace bosé nohy. Návštěvníci výstavy budou mít možnost vyzkoušet si chůzi naboso po různých površích v kontrastu s pocity nositelů rozličných typů obuvi. Děti se mohou kreativně zapojit do soutěže Veselá bota a vítězné návrhy budou odměněny atraktivními cenami.

Podle kurátorky výstavy Miroslavy Štýbrové z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně pronesl Tomáš Baťa v jednom ze svých proslovů v roce 1925 tato slova: „Nechceme dělat módu… nýbrž obouváme lidi.“
A zmíněný úryvek z proslovu světově uznávaného výrobce obuvi by mohli za své krédo vydávat i pedagogové a studenti z ateliéru Design obuvi při Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

„I oni se snaží vytvářet design obuvi, který má v úctě lidské chodidlo. A i když se nechávají mnohdy unášet na křídlech fantazie, z větší části je jejich tvorba zaměřena zcela reálně. Navrhují obuv komfortní, zohledňující zdravotní požadavky, a přitom krásnou. Bot je na světě jako písku v moři, ale ne každá obuv je pěkná, pohodlná a prospívající zdraví člověka,“ uvedla kurátorka Miroslava Štýbrová.

Návrhářství obuvi má ve Zlíně baťovské kořeny. Do učebních osnov tzv. Školy umění, založené v roce 1939 firmou Baťa, bylo zahrnuto ve školním roce 1945/1946. Vysokoškolské studium designu bylo v tehdejším Gottwaldově založeno na sklonku 50. let 20. století jako detašované pracoviště pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové. V roce 2000, po přesunu oboru do Prahy, vznikl ateliér Design obuvi v rámci Institutu reklamní tvorby a marketingových komunikací. Vedením byl pověřen Jan Zamazal. O dva roky později se design obuvi stal jedním z ateliérů Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a studenti zde získávají v bakalářském a magisterském studiu cenné vědomosti, jak v teoretické, tak i v praktické rovině, zprostředkované vynikajícími odborníky v oboru. To se příznivě odrazilo ve spolupráci s řadou významných obuvnických a galanterních firem, ale také v úspěších na mnoha tuzemských i zahraničních výstavách a soutěžích.

„Právě nyní, v roce 2016, nadešel pro nás čas zastavit se a ohlédnout směrem do minulosti. Uběhlo již více než patnáct let od založení ateliéru Design obuvi. Při této příležitosti se vzpomíná, hledá a nalézá. Můžeme tedy otevřít archiv a představit modely, které nám pedagogům i studentům udělaly v průběhu minulých let radost. Radost je darem vzácným a jedinečným. Pro nás pedagogy jsou velkou odměnou práce vytvořené z píle, vytrvalosti a invence našich studentů. Ve výsledku tak mnohdy vznikají díla kvalitní a originální, s výborným designem. Hledání a formování tohoto ideálu je pro nás životním naplněním. Odměnou je pro nás skutečnost, že řada studentů již předčila své učitele,“ řekl Jan Zamazal, zakládající pedagog ateliéru a vedoucí ateliéru Design obuvi v letech 2000 – 2008.

Výstavou Noha v ráji zároveň vzdávají autoři výstavy, pedagogové i studenti hold Tomáši Baťovi zakladateli a všem pokračovatelům v jeho geniálním díle. „Bez nich by tato výstava zřejmě nikdy nevznikla,“ dodal Jan Zamazal.

Záštitu nad výstavou převzal rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně prof. Petr Sáha. Návštěvníci si ji budou moci prohlédnout v přízemí v budově 14 až do 28. srpna. Připraven bude i doprovodný program pro děti a dospělé. První doprovodnou akcí ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU bude v pátek 27. května beseda s Erikem Martinem Lawartem – vynikajícím pražským designérem a ševcovským mistrem, který od roku 1995 obouvá mnohé významné osobnosti.

      

Kontakt:
Mgr. Michaela Mitáčková
PR manažerka
14|15 Baťův institut, p. o.
T | 736 505 513
M | michaela.mitackova@14-15.cz