Knihovna

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně je veřejná knihovna s univerzálními knihovními fondy a regionální centrum knihovnických, bibliografických a informačních služeb pro síť veřejných knihoven Zlínského kraje.


Je největší knihovnou ve Zlínském kraji, v jejím knihovním fondu se nachází přibližně 450 tisíc svazků. Krajská knihovna poskytuje návštěvníkům knihovnické a informační služby, pořádá kulturní a vzdělávací akce pro školy a veřejnost. Knihovna zajišťuje metodické, poradenské a další služby knihovnám Zlínského kraje, vydává publikace v Edici Zlínský kraj a časopis ZVUK Zlínského kraje.


Krajská knihovna se nyní nachází v 15. budově 14|15 BAŤOVA INSTITUTU, svou činnost vykonává i v dalších třech obvodních knihovnách a v 11 pobočkách.


Do nových prostor ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU se na podzim 2013 přestěhovala všechna oddělení krajské knihovny z budovy na třídě Tomáše Bati. V 15. budově je knihovna pro děti i dospělé. Jedno celé patro je zaměřeno na zábavnou literaturu, další patro je věnováno odborné literatuře a periodikám. V budově se dále nachází i prostory pro vzdělávání a kulturní akce, kavárna a další zázemí pro návštěvníky. Sklad knihovního fondu je umístěn v platformě spojující 14. a 15. budovu.