Program

Edukační programy pro školy a mimoškolní zařízení v muzeu

CELOROČNĚ

< zpět (Program)

Oddělení muzejní pedagogiky nabízí edukační programy pro školy a mimoškolní zařízení k expozicím (PRINCIP BAŤA: Dnes fantazie, zítra skutečnost, FRANTIŠEK BARTOŠ: Pedagog, jazykovědec, etnograf) a aktuálním výstavám Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně na školní rok 2016-2017.

Vzdělávání v muzeu

Muzea se svou osobitou kulturně-vzdělávací funkcí jsou jednou z nejvýznamnějších edukačních institucí. O tom, že muzeum patří k výchovně-vzdělávacím institucím, psal již na počátku minulého století osvícený muzejník, archeolog Kliment Čermák:

"Naše musea jsou národní školy. Není to jen moda, že pokročilé obce musea zakládají, že je podporuje stát, země, okresy, obce. Všecko vzdělanstvo vidí, jak výhodně se zde dorost učí, a to nejen poznávati formu dle stáří, ale učí se tu oceňovati národní a místní poklady, oceňovati práci lidskou vůbec, učí se zde ctíti snaživce a probuzence v národě, učí se tu býti člověkem, jenž domácí a cizí práci ctí..."

V duchu tradiční výchovně-vzdělávací funkce muzea se dětem, žákům, studentům i jejich pedagogům otevírá i Oddělení muzejní pedagogiky zlínského muzea.

  • Stěžejní náplní činnosti oddělení je vytváření a realizace výchovně-vzdělávacích programů pro školy a mimoškolní zařízení.
  • Výchovně-vzdělávací programy vycházejí z témat stálých expozic i krátkodobých výstav muzea, které se obměňují po 2 – 4 měsících.
  • Každý program je členěn dle věkových kategorií a jsou při jejich tvorbě aplikovány nejrůznější formy a metody práce.
  • Doprovodné programy k výstavám jsou vytvářeny tak, aby v nich pedagogové nacházeli možnosti rozšíření a doplnění výuky.
  • Při tvorbě programů je snaha vycházet z rámcových i školních vzdělávacích programů.
  • Pro nejrůznější stupně škol nabízí oddělení muzejní pedagogiky vytváření programů „šitých na míru“ dle návrhu pedagogů.
  • Nabídka programů k expozicím na daný školní rok je rozesílána školám i mimoškolním zařízením na počátku školního roku.