Program

František Bartoš

expozice je součástí prohlídky PRINCIP BAŤA: Dnes fantazie, zítra skutečnost

< zpět (Program)

V 5. poschodí 14. budovy se nachází expozice rodáka předbaťovského Zlínska a významné české osobnosti druhé poloviny 19. století Františka Bartoše, vynikajícího pedagoga, jazykovědce, etnografa, folkloristy i dialektologa.

Expozice pod názvem FRANTIŠEK BARTOŠ: Pedagog, jazykovědec, etnograf je umístěná částečně v edukačních místnostech Muzea jihovýchodní Moravy a částečně v komunikačních prostorech k nim těsně přiléhajících. Toto řešení umožnilo pojmout expozici jako dva na sebe navazující celky. První část expozice je převážně informační, jde vlastně o muzejní výstavu dokumentů a trojrozměrných předmětů přibližujících Bartošův život a dílo. Exponáty pocházejí převážně z Bartošovy pozůstalosti uložené v muzejní sbírce.

Druhá část, nazvaná Bartošova herna, vychází z průkopnické části jeho díla – dětského folklóru. Součástí je například replika kalendáře z konce 19. století, v němž budou moci malí návštěvníci doplňovat pranostiky, pohrají si se správným zněním přísloví či nářečními výrazy. Pro ty úplně nejmenší jsou pak k dispozici dřevěné kostky s motivy pohádek sesbíranými Františkem Bartošem, pexeso, a dokonce i dřevěné loutkové divadlo.

Zajímavým doplňkem celé expozice je také nová nářeční mapa Moravy, kterou sestavil Josef Kolařík, přední český znalec dialektu. Pro mateřské, základní i střední školy jsou připraveny doprovodné vzdělávací programy, které přispějí k obohacení výuky.