Program

Programy krajské knihovny pro školy

CELOROČNĚ

< zpět (Program)

Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2016/2017 plán besed, exkurzí a jiných akcí, které jsou určeny mateřským školám, základním školám, nižším ročníkům víceletých gymnázií a jiným školským zařízením.

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně připravila na školní rok 2016/2017 nabídku besed, exkurzí, vzdělávacích programů a jiných akcí, které jsou určeny mateřským školám, základním školám, středním školám a jiným školským zařízením.

Mateřské a základní školy - nabídka besed v Ústřední knihovně ke stažení

Mateřské a základní školy - nabídka programů v obvodních knihovnách ke stažení

Střední školy - nabídka informačního vzdělávání v Ústřední knihovně ke stažení

 

Programy pro MŠ, ZŠ a nižší ročníky gymnázií: Bc. Jana Hoferková, e-mail: hoferkova@kfbz.cz, tel.: 573 032 513.

Programy pro SŠ: Mgr. Jarmila Trnčáková, e-mail: trncakova@kfbz.cz, tel.: 573 032 506.

Programy pro MŠ a ZŠ v obvodních knihovnách: Kateřina Sobotíková, Dis., e-mail: sobotikova@kfbz.cz, tel.: 577 243 602.