Prohlídky

2.NP 14. BUDOVY

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA GALERIE

< zpět (Prohlídky)

Rozmach firmy Baťa, založené na sklonku 19. století, roku 1894, nesouvisí pouze s dějinami města Zlína a obuvnickým průmyslem, ale také nejrůznějšími aktivitami počínaje filmem přes cestovatelství až po výtvarné umění a architekturu.

Oriantační plánekVirtuální prohlídka Virtuální prohlídka Virtuální prohlídka Virtuální prohlídka
Právě zlínská architektura a urbanismus, které jsou světovým fenoménem, se staly východiskem stálé expozice Krajské galerie výtvarného umění, jíž patří celá 2. etáž 14. budovy Baťova institutu. Návštěvníky seznámí také s výtvarnou kulturou Baťova Zlína, i s důvody, proč Baťovi zasahovali do kulturních sfér. Když zjistili, že firma potřebuje dobré reklamní grafiky, založili školu umění, nakupovali umělecká díla, obklopili se nejlepšími lidmi a založili tradici zlínských výtvarných salonů. Během několika let vytvořila firma kolekci, která se stala základem galerijní sbírky. Po válce založená Krajská galerie na dosažené úspěchy navázala další sbírkotvornou činností, jež naštěstí nikdy nebyla přerušena.

Do roku 2012 neměla zlínská Krajská galerie výtvarného umění z finančních i prostorových důvodů možnost vytvořit reprezentativní expozici všech svých uměleckých děl. Velkorysá výstavní koncepce v prostorách 14|15 BAŤOVA INSTITUTU však přinesla výrazné zlepšení.. V expozici jsou vystaveny nádherné práce českých umělců první poloviny 20. století – mimo jiné Emila Filly, Bohumila Kubišty, Václava Špály, Josefa Čapka, Jana Zrzavého, Jindřicha Štýrského, Toyen, Otty Gutfreunda, Vincence Makovského. V současnosti je tak ve Zlíně ucelená sbírka českého umění 20. století.

Proměnlivá část expozice nazvaná Řády vidění nechá prolínat díla 20. století s tvorbou století devatenáctého i jedenadvacátého. Ve vazbě na architekturu autoři expozic nezapomněli ani na průmyslový design, jehož kolébkou u nás je právě Zlín.