Tipy na dárky

Baťův Zlín - Zdeněk Pokluda

< zpět (Tipy na dárky)

Dějiny budování města v letech 1906 - 1943. Graficky unikátní kniha mapuje období vizionářského stavitelství architektů Kotěry, Gahury a Karfíka.

Skoro čtyřicet let je z historického hlediska krátká doba, Zlínu však bytostně určila jeho současnou podobu. Cihlový genius loci. Jen do začátku války bylo postaveno 2210 baťovských domků, šest zahradních čtvrtí, mrakodrap, dva obchodní domy, dvanáctietážový hotel, Velké kino, rozlehlý areál škol, nemocnice a další. Baťův Zlín = město, které architektonicky předběhlo dobu. 

Cena:

69,-