Tipy na dárky

Koncept 14|15 BAŤOVA INSTITUTU jako kulturního středobodu Zlína vychází z návrhů firmy Baťa pro jižní horizont města, které však po válce zanikly. Kniha dokumentuje tuto jedinečnou přestavbu v multikulturní centrum.

Volně realizovány byly až v roce 2013, kdy se tři krajské instituce přesunuly z nevyhovujících prostor do citlivě zrekonstruovaného objektu bývalé továrny. Na místo, které je s firmou Baťa neodmyslitelně spjato. Krajská galerie, muzeum a knihovna. Průsečík kulturních událostí a setkávání. Graficky originální kniha zpracovává rekonstrukci tzv. zlínských dvojčat z let 1946 – 1948. Trvala skoro dva roky, a ačkoli byly obě budovy ve velmi špatném stavu, duch budov se architektům podařilo zachovat.

Cena:

299,- Kč